Vibryross kommunikasjon AS ble fusjonert inn i UTD Reklameprodusenten november 2019 og tilbyr fortsatt samme tjenester

Salgstrening
Bussreklame
Nettside
Markedsføring
Markedsmateriell

Vi skal få norsk næringsliv til å erfare at det å bry seg er veien til suksess.

Hvorfor UTD Reklameprodusenten?

UTD Reklameprodusenten har et stort nettverk som sammen skaper gode resultater.

UTD Reklameprodusenten hjelper deg til å tenke alternativt når konkurransen blir enda tøffere.

Vi hjelper deg til å utvikle en god strategi og egen trening slik at du når målene og sikrer fremtiden.

Vi tenker annerledes!

UTD sin arbeidsmetode

1

Vi bryr oss om deg og din bedrift. Vi blir kjent med deg og ditt marked, slik at vi kan finne en bedre løsning.

2

Vi finner verdien du kan gi kundene, slik at de opplever at du bryr deg og er kundeorientert, ikke produktorientert.

3

Vi må bruke moderne metoder og teknologi for å oppnå størst mulig effekt av markedsføringen.

4

Vi måler resultatet av markedsføringen, jobber effektivt og er i fler kanaler for å nå kundene og de potensielle kundene.

TA KONTAKT