Vibryross Kommunikasjon AS

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Salgstrening
Bussreklame
Nettside
Selgerskolen (kommer)
Markedsføring
Markedsmateriell

Vi skal få norsk næringsliv til å erfare at det å bry seg er veien til suksess.

Hvorfor Vibryross Kommunikasjon?

Vibryross Kommunikasjon har et stort nettverk som sammen skaper gode resultater.

Vibryross Kommunikasjon hjelper deg til å tenke alternativt når konkurransen blir enda tøffere.

Vi hjelper deg til å utvikle en god strategi og egen trening slik at du når målene og sikrer fremtiden.

Vibryross metoden

VBO metoden er et resultat av lang erfaring og trening. VBO metoden er under konstant utvikling og forbedring. Vi trener på og praktiserer metoden daglig og er alltid på utkikk etter å forbedre/videreutvikle metoden.

Vi har så god erfaring med VBO metoden at vi garanterer resultater hvis selgeren følger de rådene han/hun får.

Vi tenker annerledes!

Vibryross sin arbeidsmetode

1

Vi bryr oss om deg og din bedrift. Vi blir kjent med deg og ditt marked, slik at vi kan finne en bedre løsning.

2

Vi finner verdien du kan gi kundene, slik at de opplever at du bryr deg og er kundeorientert, ikke produktorientert.

3

Vi må bruke moderne metoder og teknologi for å oppnå størst mulig effekt av markedsføringen.

4

Vi måler resultatet av markedsføringen, jobber effektivt og er i fler kanaler for å nå kundene og de potensielle kundene.

TA KONTAKT